Miami, Florida 305-868-4141

2018 Passover Ball at Mokai Miami Beach

Family // 4.03.18 MOKAI LOUNGE  1901 COLLINS AVENUE // MIAMI BEACH, FL FULL K FOR P BAR // DOORS OPEN 10:30 PM 21 + WITH VALID ID ONLY
Details
Start:
April 03, 2018
End:
April 03, 2018
Where:
Mokai 235 23rd Street Miami Beach, Florida 33139 United States
Phone:
N/A
Event Type:
Family
Ticket Price:
N/A